.


 

QComposer

Vzdělávání

Podpora

QComposer systém pro rychlou a efektivní tvorbu nabídek, rozpočtů a cenových kalkulací
s pokročilou finanční analýzou
Největší hodnota je v lidech. Jen lidé kteří odborně a osobnostně rostou, táhnou firmu vzhůru. Proto se učíme po celý život, proto učíme ostatní. Samozřejmostí je pro nás nejen podpora našich současných zákazníků, ale i Velkoobchodů
a všech firem,  které mají zájem na efektivních nabídkách.

 

Nejčastější problémy, které QComposer řeší.
 

Děláte nabídky klasickým způsobem (ručně, excel, DOS, jiné produkty)?
Pravděpodobně tedy již znáte nedostatky a problémy, které tento způsob práce doprovází.

Několik typických problémů, s nimiž se možná setkáváte:

Neexistuje jednotná databáze ceníkových položek, které se používají pro ocenění. To má za následek různé ceny od jednotlivých obchodníků.

Neexistuje efektivní aktualizace dat.

Velká pravděpodobnost vzniku chyby při zadávání položek do rozpočtu (opomenutí souvisejících položek).

Při tvorbě nabídky nebo zakázky není znám přesný zisk ani další ekonomické ukazatele.

Časově náročné je zpětné dohledání nabídek, totéž platí v případě úprav, aktualizací.

Velká časová náročnost při současném systému vytváření nabídek/zakázek.

Chybí podpora projektů.

Obtížně jsou k dispozici finanční údaje o zakázkách.

Není evidence v jaké obchodní fázi se nabídka nachází.

Není zabezpečena dostatečná odolnost současného systému proti chybám při tvorbě nabídek a zakázek, proti zcizení databází, proti neoprávněnému zásahu uživatelů.

Do nabídek/zakázek nejsou započítávány náklady na ztráty materiálu při instalaci (prořez kabelů, ?) a další skryté nebo vedlejší náklady (dopravu, stravné, ubytování, náklady na stavbyvedoucího, řízení projektu, pojištění stavby, atd.).

Nelze pružně upravovat ceny položek pomocí rozpouštění (část ceny velké položky rozpustit jinam)

Nedostatečně jsou definovány mzdové náklady a doba trvání realizace díla.

Při telefonické komunikaci nelze on-line upravovat cenu nabídky (slevy, příplatky) bez rizika sdělení chybné informace. Nepřesně se kalkulují slevy na materiálu nebo na práci. Není možnost jejich rozpuštění do položek nabídky.
 

To snad stačí, ne? Některé další "klasické" problémy si jistě vybavíte také.
V jakém rozsahu lze QComposer nasadit? 

Co je to QComposer?
Nabídka, cenová kalkulace, rozpočet
a analýza rychle a efektivně.

 

Kurzy zaměřené na QComposer jsou AKREDITOVANÉ.   Osvědčení s celostátní platností a garantovaná kvalita vzdělávání pro rozvoj Vaší společnosti i zaměstnanců. Pokud chcete vědět, zda je QComposer je určen právě pro Vás a Vaši firmu.  Oslovil Vás projekt QComposer?...
Spanilé jízdy - seznamte se prosím. Získejte důležité informace bez námahy v sídle vaší firmy. Spolu s našimi zákazníky jsme přesvědčeni o výjimečné kvalitě projektu. Proto předvedení + vstupní analýza Vašich potřeb, zcela bezplatně přímo ve...
Podpora Odborného vzdělávání zaměsznanců Využijte příležitost  Využijte možnosti rozvoje Vašich zaměstnanců za evropské peníze. Kurzy akreditované MŠMT jsou zvýhodněny Získejte konkurenční výhodu, rozvoj znalostí a dovedností v oblasti tvorby a...