.


 

QComposer

Vzdělávání

Podpora

QComposer systém pro rychlou a efektivní tvorbu nabídek, rozpočtů a cenových kalkulací
s pokročilou finanční analýzou
Největší hodnota je v lidech. Jen lidé kteří odborně a osobnostně rostou, táhnou firmu vzhůru. Proto se učíme po celý život, proto učíme ostatní. Samozřejmostí je pro nás nejen podpora našich současných zákazníků, ale i Velkoobchodů
a všech firem,  které mají zájem na efektivních nabídkách.

 

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ - QCOMPOSER

MSMT-12322/2017-1/313

Obsluha osobního počítače (nabídky a kalkulace v systému QComposer V12)

Vytváření, úprava, ekonomické zhodnocení, prezentace zákazníkům a využití podkladů při realizaci a kontrolní činnosti.
Tvorba nabídek a rozpočtů v obecném systému QComposer

O toto školení se zajímejte, zejména pokud:

 • Zavádíte systém pro efektivní tvorbu nabídek a rozpočtů QComposer.
 • Plánujete přijmout nové zaměstnance na pozici, kde se předpokládá využití QComposeru.
 • Přecházíte na QComoser V12
 • Máte pocit, že Vaši lidé mohou z QComposeru "dostat více", pokud budou vědět, jak na to.
 • Je třeba znalosti a dovednosti pracovníků procvičit či posunout na vyšší úrověń

Absolvent umí: (Základní úroveň)

 • Základní práce s nabídkou
 • Zadávat položky s využitím interního ceníků a využít vazby mezi položkami ke snížení chybovosti
 • Editovat ceníkové položky a vytvářet logické vazby mezi položkami
 • Provádět hromadní akce v ceníku i v nabídkách
 • Zadávat neceníkové položky (včetně souvislostí)
 • Ekonomickou analýzu nabídky v reálném čase
 • Úpravu cen v nabídce na úrovni položky, hromadné editace, posuvníků.
 • Použít odpovídající tiskovou šablonu a tisk nabídky na tiskárnu a do PDF
 • Export nabídky do Excelu

Absolvent umí: ( Vyšší úroveň, vše ze základní úrovně a navíc)

 • Import dodavatelských ceníků ve skupinách
 • Editace a vytváření nových tiskových sestav
 • Číselné řady vytváření – konvence.
 • Nastavování uživatelů a jejich práv

Po dohodě Vám připravíme i individuální vzdělávací plán, podle Vašich místních podmínek a předpokladů účastníků

GARANCE kvality - AKREDITACE kurzů MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 

Vybrané kurzy S AKREDITACÍ (AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ TYTO AKREDITOVANÉ  KURZY)

Pro absolventy osvědčení s celostátní platností

Základní informace:

Cena běhu kurzu 219.490 Kč bez DPH (DPH je 0% u kurzů kareditovaných MŠMT)
Při počtu účastníků do 10 osob.
Celkem 19 vyučovacích dní (včetně zkoušek), realizace obvykle 3-5 měsíců (dle místních podmínek a dohody)
Technické zabezpečení (hw a sw) zajišťuje vždělavatel.

(Je možné účastniít se s vlastní technikou, na vlastních datech)

Školení realizujemeo celé ČR a velmi si také považujeme přístupu našich zákazníků (lépe partnerů).
Po praktické zkušenosti s jednou oblastí vzdělávání většina firem nejen začala uvažovat o dalších oblastech, ale rovnou je s námi realizovala.
To považujeme za nejlepší ocenění našeho přístupu.

Vy znáte své cíle, my Vám pomůžeme s cestou!

Zajímají Vás více kancelářské systémy na PC?

Co je to QComposer?
Nabídka, cenová kalkulace, rozpočet
a analýza rychle a efektivně.

 

Kurzy zaměřené na QComposer jsou AKREDITOVANÉ.   Osvědčení s celostátní platností a garantovaná kvalita vzdělávání pro rozvoj Vaší společnosti i zaměstnanců. Pokud chcete vědět, zda je QComposer je určen právě pro Vás a Vaši firmu.  Oslovil Vás projekt QComposer?...
Spanilé jízdy - seznamte se prosím. Získejte důležité informace bez námahy v sídle vaší firmy. Spolu s našimi zákazníky jsme přesvědčeni o výjimečné kvalitě projektu. Proto předvedení + vstupní analýza Vašich potřeb, zcela bezplatně přímo ve...
Podpora Odborného vzdělávání zaměsznanců Využijte příležitost  Využijte možnosti rozvoje Vašich zaměstnanců za evropské peníze. Kurzy akreditované MŠMT jsou zvýhodněny Získejte konkurenční výhodu, rozvoj znalostí a dovedností v oblasti tvorby a...