.


 

QComposer

Vzdělávání

Podpora

QComposer systém pro rychlou a efektivní tvorbu nabídek, rozpočtů a cenových kalkulací
s pokročilou finanční analýzou
Největší hodnota je v lidech. Jen lidé kteří odborně a osobnostně rostou, táhnou firmu vzhůru. Proto se učíme po celý život, proto učíme ostatní. Samozřejmostí je pro nás nejen podpora našich současných zákazníků, ale i Velkoobchodů
a všech firem,  které mají zájem na efektivních nabídkách.

 

Jaký užitek QComposer přináší

QComposer je řešen tak, aby umožnil efektivní využití ve firmách různé velikosti.


VELKÁ FIRMA a QComposer:

Dává managementu účinný nástroj pro kontrolu procesu tvorby nabídky i jejího přezkoumání. Otevřená architektura umožňuje vytvářet výstupy vlastní finanční analýzy. Je možné začlenění do celopodnikových systémů, které výtečně doplní právě v oblasti zpracování nabídek a jejich finančního hodnocení ještě před uzavřením smlouvy. Poskytuje uživatelsky definované výstupy pro další zpracovávání.


STŘEDNÍ FIRMA a QComposer:

Jednotný nástroj, jednotné značení nabídek, ceny "z jednoho místa". Zefektivní chod obchodní oddělení, obchodníci získájí mantinely pro rozhodování o nabízené ceně. Podporuje správný postup při tvorbě nabídky a umožňuje lepší zastupitelnost těch, kteří se podílejí na tvorbě nabídek. Zároveň snižuje vliv lidského faktoru na vznik chyb a drahých "opomenutí".


MALÁ FIRMA a QComposer:

Kvalitní nástroj, který výrazně šetří čas při tvorbě nabídek a značně zvyšuje obchodní úspěšnost. Přehled o výhodnosti nabídky máte okamžitě, hranice minimální ceny je zcela zřetelná. Profesionální výstup směrem k zákazníkovi je také podstatný.
(Vždy když musí být nabídka za chvíli hotová, přesto musí působit na zákazníka dojmem, že jí bylo věnováno mnaximální úsilí a pozornost).


A jaká technologie za tím stojí?

Co je to QComposer?
Nabídka, cenová kalkulace, rozpočet
a analýza rychle a efektivně.

 

Kurzy zaměřené na QComposer jsou AKREDITOVANÉ.   Osvědčení s celostátní platností a garantovaná kvalita vzdělávání pro rozvoj Vaší společnosti i zaměstnanců. Pokud chcete vědět, zda je QComposer je určen právě pro Vás a Vaši firmu.  Oslovil Vás projekt QComposer?...
Spanilé jízdy - seznamte se prosím. Získejte důležité informace bez námahy v sídle vaší firmy. Spolu s našimi zákazníky jsme přesvědčeni o výjimečné kvalitě projektu. Proto předvedení + vstupní analýza Vašich potřeb, zcela bezplatně přímo ve...
Podpora Odborného vzdělávání zaměsznanců Využijte příležitost  Využijte možnosti rozvoje Vašich zaměstnanců za evropské peníze. Kurzy akreditované MŠMT jsou zvýhodněny Získejte konkurenční výhodu, rozvoj znalostí a dovedností v oblasti tvorby a...